Matka – královna

 • je včelí samice s vyvinutými vaječníky
 • měří 20 – 25 mm
 • průměrná váha oplozené matky je 225 až 290 mg
 • matkou se stane včela, která je krmena mateří kašičkou, bohatou na živiny
 • vyvíjí se dokonalou proměnou v buňce, nazývané matečník
 • líhne se 16. den od položení vajíčka
 • larvička zvýší v prvních pěti dnech svou hmotnost až 2200x
 • žije průměrně 3 až 5 roků
 • v době jarního rozvoje naklade okolo 2500 vajíček denně
 • průměrné váze matky odpovídá váha přibližně 1500 vajíček
 • roční výkon kladoucí matky se odhaduje na 150 000 až 200 000 vajíček
 • dobrá matka produkuje ročně vajíčka ve váze 100x až 130x větší, než sama váží
 • v prvních dvou letech života je intenzita kladení vajíček největší
 • nemá orgány ke sběru medu ani hltanové žlázy, musí být krmena včelami
 • jedno nakrmení matky trvá asi 2 a půl minuty a pak naklade 150 až 200 vajíček
 • kvalita matky je posuzována podle intenzity kladení a souvislosti zakladené plochy
 • staré nebo málo kladoucí matky je nutno vyměnit
 • podle původu rozeznáváme matky rojové, z tiché výměny, náhradní, vychované

 

Trubec

 • je včelí samec, rodící se partenogeneticky z neoplozených vajíček
 • měří 15 až 17 mm a váží okolo 220 mg
 • líhne se 24. den od položení vajíčka
 • nemá žihadlo
 • ve včelstvu žije podle síly včelstva 500 až 2000 trubců
 • tvoří ve včelstvu konsolidovanou společnost
 • jedinou úlohou je oplození matky
 • po 8. až 15. dnu jsou říjní a vyletují 3 až 5× denně na snubní lety
 • oplodňují matky za letu na shromaždišti trubců ve výšce 10 až 30 m
 • shromaždiště trubců je těžko zjistitelné a jak je nacházejí matky není dosud jasné
 • matka se páří průměrně s 8 až 10 trubci v jednom až třech výletech
 • po oplození matky padá trubec mrtev na zem
 • žije 5 až 6 týdnů
 • v úlu žijí trubci nečinně a jsou živeni včelami
 • v podletí přestávají včely trubce krmit, ti slábnou, jsou z úlu vyhnáni a hynou

 

Včela – dělnice

 • je včelí samice se zakrnělými pohlavními orgány, takže nemůže být oplodněna
 • pokud není ve včelstvu matka, může klást neoplozená vajíčka, říká se jí trubčice
 • měří 12 až 14 mm
 • váží okolo 100 mg, tzn. 10 000 včel váží cca 1 kg
 • vyvíjí se dokonalou proměnou: vajíčko – larva – předkukla – kukla – včela
 • líhne se 21. den od položení vajíčka
 • dělba práce ve včelstvu je vzhledem k tělesnému vývoji instiktivně řízena:
  • čistička – v prvých 3 dnech života čistí buňky
  • krmička – 4. až 6. den krmí 4denní a starší plod medem, pylem a vodou
  • kojička – 7. až 12. den krmí nejmladší plod a matku krmnou kašičkou
  • stavitelka – 13. až 17. den zpracovává výměšek voskotvorných žláz a staví plásty
  • strážkyně – 18. až 20. den chrání česno a orientačně se zalétává
  • létavka – od 21. dne nosí do úlu vodu, pyl, nektar a medovici
 • v době intenzivní činnosti žije 6 až 8 týdnů
 • na podzim zůstává bez činnosti a přežívá 8 až 9 měsíců
 • předává ostatním včelám informace o zdroji potravy specifickými pohyby tzv. tanečky
 • komunikuje pomocí feromonů:
  • pohlavní – mateří látka láká říjné trubce, působí na potlačení rozvoje vaječníků dělnic
  • poplašný – vyvolává útočnost
  • značkovací – značkování česna, aby nebloudily, značkování nalezeného zdroje snůšky
  • shromažďovací – feromon matky vytváří soudržnost a chod včelstva
  • povrchový – vonné látky pro poznávání sounáležitosti
  • plodový – stimulace přínosu pylu a nektaru do úlu
 • létá rychlostí 8 m za sek., tj. asi 29 km za hod.
 • létavka navštíví 800 květů za hodinu
 • z jednoho letu při silné snůšce přinese asi 40 mg sladiny
 • na 1 gram medu musí navštívit 7 000 květů
 • životní dílo 1 včely je půl čajové lžičky medu
 • na 1 kg medu uletí včely 280 000 km, tj. 7× kolem rovníku
 • zahuštění sladiny na med trvá přibližně 108 hodin, tj. 4 a půl dne
 • na vzdálenost 2 km a zpět spotřebuje během letu 1,6 mg sladiny
 • po návštěvě květů přenáší na těle 2 až 2,5 miliónu pylových zrn
 • za letu stírá z chloupků pyl, vytváří rousky a ukládá je do košíčků na zadních nohou
 • k vytvoření páru pylových rousků musí navštívit asi 80 květů
 • silné včelstvo může donést za den až 1 kg pylu
 • do 1 buňky ukládá 0,3 g pylu, což postačí k výživě plodu 2 včel
 • v buňce hlavou udusává pyl, pokryje medem aby mléčně zkvasil a byl stravitelný
 • vosková šupinka, vytvořená na voskotvorném zrcadélku, váží 0,3 až 1,2 mg
 • na 1 kg vosku je zapotřebí 1 až 3,5 miliónu voskových šupinek
 • včelstvo spotřebuje za rok 24 až 36 kg zpracovaného pylu
 • včelstvo spotřebuje jen pro sebe za rok 70 kg medu
 • včelstvo musí donést do úlu ročně okolo 150 litrů vody

 

Včelstvo

 • v zimě včelstvo hučí, když má nedostatek vzduchu
 • v jedné uličce přezimuje cca 400 g včel
 • vyzimované včelstvo by mělo mít 15 000 včel, na vrcholu činnosti až 50 000 včel
 • na 1 dm2 plástu je oboustranně 800 buněk
 • včelstvo je bodavé, chystá-li se matka ke snubnímu letu
 • vítr, bouřka, mlha, chlad snižují pracovní energii a včelstvo je bodavé
 • včely nesnášejí většinu vůní a pachů, zejména pot, mají však rády vůni šalvěje, máty, citronu, propolisu, pryskyřice a jedlového jehličí
 • mřížkou s velikostí otvoru 4,2 mm matka ani trubci neprojdou
 • od poloviny července by se již neměly tvořit umělé roje

 

Různé

 • po opylení přestanou květy ronit nektar a ztrácejí vůni
 • ve 3,5 dm2 oboustranně zavíčkovaných zásob je cca 1 kg medu
 • na čajovou lžičku se vejde 30 g medu
 • mezistěna se do rámku vkládá tak, aby boční stěny (a tedy špičky buněk) byly svislé
 • vzdálenost rámku od stěny úlu menší než 7 mm včely tmelí, větší než 10 mm prostavují
 • vosk taje při teplotě 63°C
 • jeden květ jabloně obsahuje okolo 100 000 pylových zrn, jedna jehněda lísky okolo 6 000 000 pylových zrn
 • ze 100 g pylu můžeme získat tolik základních aminokyselin, jako asi z 0,5 kg masa nebo 7 vajec
 • na čajovou lžičku se vejde 5 g suchého pylu