Něco málo o nás

Jsme rodinná včelí farma  v malebné obci Skalička u Hranic, která se nachází na pomezí Valašska a Moravské brány v blízkosti toku řeky Bečvy. Včelaříme s 450-ti včelstvy. Včelstva jsou umístěna na patnácti stanovištích. Menší část je umístěna u stacionárního včelína což je naše hlavní stanoviště a zázemí naší farmy. Další včelstva jsou umístěna na speciálních převážecích rámech (používaných u nás od roku 2009) a v kočovném voze, tyto včelstva kočují mezi dalšími různými stanovišti. Kočování se včelstvy se snažíme modernizovat a zjednodušovat manipulaci, proto přecházíme na výše zmíněné převážecí rámy, které jsou určeny pro 16 nástavkových čtvercových úlů pro 11 rámků s rámkovou mírou 39 x 24 cm. Nově pro rámkovou míru 39 x 34,7 (plodiště) a 39 x 17 (medníky) – tudíž se jedná o kombinovaný systém včelaření. Všechny úly, jak ve stacionárním včelíně, tak i na mobilních zařízeních jsou identické pro snadnou zaměnitelnost. Nástavky jsou palubkové, uteplené 3 cm polystyrénu. Včelstva se snažíme přistavovat k zemědělským plodinám a lesním porostům.
Snůškové podmínky jsou u nás velmi dobré od vrby, ovocných stromů, luk a lesů. Z velké části jsou tvořeny řepkou, svazenkou, malinami, ostružinami, lesními stromy až po lípu.
Naše včelařství se zabývá produkcí různých druhů medů, včelích produktů a prodejem výborných a silných plodových oddělků, matečníků a matek F1. Matky rozchováváme na naší šlechtitelské stanici Skalička. Vyrábíme také točené a odlévané svíčky, figurky a ozdoby z včelího vosku. Nabídku těchto produktů naleznete v jiné sekci webu pod názvem Svíčky. Nabídku svíček a výrobků z včelího vosku se snažíme neustále rozšiřovat. Dále nabízíme pro osoby a firmy dárkové balení medů, kosmetiky a svíček. V roce 2015 jsme pro Vás otevřeli nový Medový obchůdek ve Skaličce, kde nabízíme vše dobré z medu, medovinu, kosmetiku a pro včelaře včelařské pomůcky, včetně výměny mezistěn.

Rádi Vás na naší farmě uvítáme.